Mon - Fri: 08:30 - 17:30

          Bimed (ตุรกี) เคเบิลแกลนด์ IP68 และตัวระบายความร้อน IP66 มีแบบวัสดุ Polyamide 6, Brass Nickle Plate,  Stainless Steel เกลียวชนิด Metric - PG - NPT - G(PF) หลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน คือ แบบมาตรฐาน, แบบชนิดป้องกันสัญญาณรบกวน(EMC Type), แบบป้องกันการระเบิด (Ex Type), สำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม เป็นต้น

 

http://www.bimedteknik.com/