Mon - Fri: 08:30 - 17:30

หจก.ซีเคแอล โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง

          เป็นตัวแทนจำหน่าย กล่องและตู้ไฟฟ้าป้องกันฝุ่น และละอองน้ำตามมาตราฐาน

ยี่ห้อ CVS, HI BOX, URIARTE SAFYBOX, BIMED, SINO 

 

   •  กล่องเทอร์มินอล
   •  กล่องเทอร์มินอลเหล็ก IP66 (Metal Terminal Box)
   •  กล่องเทอร์มินอลสเตนเลส IP66 (Stainless Steel Terminal Box)
   •  ตู้แขวนผนังเหล็ก IP65 (Wall Mounting Metal Enclosure)
   •  ตู้แขวนผนังสเตนเลส IP65 (Wall Mounting Stainless Steel Enclosure)
   •  ตู้เหล็กตั้งพื้น IP55 (Modular System Enclosure)
   •  ตู้คอมพิวเตอร์ (PC Enclosure)
   •  กล่องและตู้พลาสติก IP66 (Plastic Terminal Box And Enclosure)
   •  กล่องเทอร์มินอล อะลูมิเนียมหล่อ IP67 (Aluminum Die Cast Box)
   •  กล่องเทอร์มินอล พร้อมขั้วต่อสาย IP67 (Terminal Block Box)
   •  ตู้ไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์ IP66
   •  เคเบิลแกลนด์จากยุโรป
   •  เคเบิลแกลนด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
   •  เคเบิลแกลนด์ป้องกันการระเบิด

นอกจากนี้ยังรับประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง งานควบคุมอัตโนมัติด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้ง

โทรศัพท์ 099-442-0909, 0-2101-5476